Aktivitelerimizde bir araya gelen öğrencilerimizin; iletişim becerileri gelişiyor; kendilerini doğru ifade ederek yanlış anlaşmalara meydan vermeyen yetişkinlere dönüşmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

Öz güven duygusu ve sorumluluk alma bilinçleri artıyor; başarıya ulaştıkça üst düzey sorumluluk almaktan kaçınmıyorlar. Böylece her birini hayata hazırlama konusunda avantaj sağlamış oluyoruz.

Sosyal ve toplumsal bilinç kazandırarak toplumsal olaylara karşı duyarlılıklarını artırıyoruz. Yararlı ve zararlıyı ayırabilip tepki ya da takdir duygularını ifade etmekten çekinmeyen bireylere dönüşmelerini sağlıyoruz.

Geleceklerindeki iş yaşamlarında başarılı olmaları için birlikte uyum içinde çalışmalarına olanak sağlıyoruz. Kaynaşma ve dayanışma ruhu içerisinde hareket edebilme, nerede nasıl konuşup, nasıl davranacağını öğrenme sürecinde sosyal etkinliklerin önemi büyük.

Eldeki bilgileri sağlıklı yorumlayıp inisiyatif kullanarak doğru ve çabuk karar alabilmeleri, gözlemledikleri olaylarla ilgili sebep sonuç ilişkisi kurmaları ve elde ettikleri verilerden çıkarımlarda ve önsezide bulunabilmeleri, çevrelerinde olup bitenlere kapsamlı bakış açılarıyla yaklaşarak öngörüde bulunma becerilerini artırıyoruz.

Olaylara geniş ve farklı perspektiften bakabilmeyi öğrenmelerini sağlıyoruz. Böylelikle, karşılaştıkları durumların artıları ve eksilerini iyi hesap ederek kısa ve uzun vadede sonuç alırken doğru kararlar alabilme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Temel dil becerilerini geliştirebilme, anlama, anlatma, okuma, dinleme, konuşma yazma becerilerini kazanma ve geliştirme konusunda sosyal etkinlikler önemli uygulama alanları oluyor.

Öğrencilerimiz sosyal aktivitelerimize gelirken, yaşadıkları şehrin farklı bölgelerini görme imkanı yakalıyor. Bu sayede vizyonları gelişiyor ve aktif yaşam biçimi benimseyebiliyorlar.

Çocuklarını getirerek onlarla birlikte yeni yerler görme, sosyalleşme ve bu yeni deneyimi hemen akabinde çocuklarıyla paylaşma imkanı yakalayan veliler ise, çocuklarının gelişimi ve aile paylaşımı açısından yarattığımız fırsat için teşekkür ediyorlar.