İyi Beslenmek İyi Gelecek (2010)

Sana ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın desteğiyle 2010 yılnıda; Sinop, Çankırı ve Kastamonu il/ilçelerinde başladığımız "İyi Beslenmek İyi Gelecek" projemize bu yıl Gümüşhane ve Bayburt il/ilçelerinde devam ediyoruz.


Sağlıklı ve dengeli beslenmenin çocuklarımızın eğitimine katkısı bilinen bir gerçek... Dengeli beslenmede kahvaltının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve maddi durumu yetersiz ailelerin okuma istekli çocuklarına kahvaltı ağırlıklı gıda paketleri ulaştırmak için yola çıktık.

Proje kapsamında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yönlendirmesi ile tarafımızdan belirlenen illerde, valilik/kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüklerinden alınan listelerin eşleştirilmesi ile yol alınıyor. Listedeki tüm evler gezilerek, bir yıl boyunca her ay kahvaltılık ve temel besin öğeleri içeren gıda paketleri ulaştırılacak 500 çocuk ve ailesi belirleniyor. Seçilen ailede başarılı çocukların yanı sıra ders durumu iyi olmayan kardeşlerine de gıda paketleri götürülerek; başarılı çocuğun ödüllendirilmesi, kardeşinin de motive olması sağlanıyor. Aileye de bir yıl süresince verilen destek ile maddi-manevi katkı sağlanmış oluyor.

Gıda paketlerimizi çok çocuklu ailelerde israfa sebebiyet vermemek için aile ve çocuk kolileri olarak tasarladık. Aile kolisinde bal, zeytin, bulgur, beyaz ve kepekli un, mercimek, nohut, makarna, şeker, tuz çocuk kolisindeyse peynir, süt, margarin, yulaflı bisküvi, kuru kayısı bulunuyor. Beslenme uzmanlarımızın bir çocuğun bir ay boyunca alması gereken besin değerlerini hesaplayarak oluşturduğu paketlerimiz, her ay soğutuculu araçlarla dağıtım yapılacak bölgeye getiriliyor. İstanbul’dan her ay bölgeye giden ekibimiz ailelerle sohbet ederek gıda paketlerini teslim ediyor.

Projenin uygulandığı bölgelerde ailelere "sağlıklı ve dengeli beslenme" konusunda bilinçlendirici paneller düzenliyor, ailelerle beslenme üzerine düzenli olarak anketler dolduruyoruz. Anketlerimiz gösteriyor ki; muntazam tükettikleri kahvaltılıkların ve diğer gıdaların sayesinde çocuklarımızın boy ve kiloları artıyor, okuldaki başarı oranları yükseliyor. Bu da "İyi beslenmek iyi gelecek" sloganının proje ile örtüştüğünü gösteriyor.
PROJE ANKET SONUÇLARI (2011)

Toplam çocuk sayısı: 500

Kız çocuk sayısı: 249
Erkek çocuk sayısı: 251

Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı değişimi
- Tüm erkek çocukların boyu ortalama 6.8 cm uzamıştır. Vücut ağırlığı ortalama 4.2 kg artmıştır. (ilk ve son ölçüm karşılaştırmaları)
- Tüm kız çocukların boyu ortalama 6.7 cm uzamıştır. Vücut ağırlığı ortalama 4.1 kg artmıştır. (ilk ve son ölçüm karşılaştırmaları)
- Tüm çocukların boyları ortalama 6.75 cm uzamış. Vücut ağırlığı 4.2 kg artmıştır.

Genel sağlık sorunu
- Çocukların % 95’inde herhangi bir sağlık problemi yoktur.

Son 1 ayda sağlık problemi
- Çocukların % 79’u proje süresinde grip, soğuk algınlığı gibi herhangi bir bulaşıcı hastalık geçirmemiştir. (Kızlar için % 40, erkekler için % 39)

Son 1 ayda hastalığa bağlı okula gidemediği gün sayısı
- Soğuk algınlığı, grip gibi hastalığa yakalanan çocuklar ortalama 1.1 gün hastalığa bağlı olarak okula gidememişlerdir.

Öğün sayısında artış ve toplam öğün sayısı
- Kampanya başladıktan sonra çocukların % 100’ünün beslenme alışkanlıklarında çeşitli olumlu değişiklikler (süt ve kuru meyve tüketiminin artması vb.) gerçekleşmiştir.
- Kampanya sonrasında çocukların % 44’ünün günlük öğün sayısında artış görülmüştür.
- Kampanya sonrasında kız çocukların % 50’sinin günlük öğün sayısında artış görülmüştür.
- Kampanya sonrasında erkek çocukların % 37.5’inin günlük öğün sayısında artış görülmüştür.
- Kampanya öncesinde çocukların günde ortalama öğün sayısı 2.9 iken, kampanyanın başlangıcından sonra bu sayı ortalama 3.5 olmuştur ve ara öğün tükettikleri görülmüştür.

Öğünlerin düzenli tüketimi
- Çocukların % 15’i kampanya başladıktan sonra öğünlerini düzenli tüketmeye başlamıştır.

Derslerdeki başarı durumu
- Çocukların % 21.6’sı (108 çocuk) okula gitmiyor. % 66.8’i genel olarak derslerinde başarılı. % 9’u orta başarılı ve % 0.2’si başarısızdır. Tüm çocukların % 0.8’i ise anaokuluna gitmektedir.

Genel başarı durumu
- Okula giden çocukların % 3.3’ü kampanya öncesinden başlayarak kampanya sırasında da takdir belgesi almıştır.
- Okula giden çocukların % 9’u kampanya öncesinden başlayarak kampanya sırasında da teşekkür belgesi almıştır.
- Okula giden çocukların % 53.6’sı kampanya öncesinde ve sırasında başarılıdır fakat herhangi bir belge almamıştır.
- Okula giden çocukların % 19’u kampanya süresinde başarısını arttırarak takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu ooran kızlarda % 22.2; erkeklerde ise %15.1’dir.

Besin tüketim durumu (Sadece gıda paketinde verilen besinler ile ilgili olanlar incelenmiştir)

Süt
Tüm çocukların % 98.4’ünün süt tüketimi kampanya başladıktan sonra artmıştır. Tüm çocukların % 16.2’si daha önce hiç süt tüketmezken kampanya sonrasında tüketmeye başlamıştır. Tüm çocukların % 15.6’sı hiç süt tüketmezken kampanyayla birlikte her gün süt tüketmeye başlamıştır. Hiç tüketmeyen çocukların yanı sıra süt tüketimi seyrek olan (ayda 1 kereden daha az) çocuk
sayısı da fazladır. Tüm çocukların % 53’ü, seyrek tüketirken veya hiç süt tüketmezken her gün tüketmeye başlamıştır.

Yoğurt
Tüm çocukların % 81’inin yoğurt tüketimi artmıştır. Tüm çocukların % 4’ü daha önce hiç yoğurt tüketmezken kampanya sonrasında tüketmeye başlamıştır. Tüm çocukların% 27’si, ayda 1 kereden daha az sıklıkla yoğurt tüketirken veya hiç tüketmezken daha sıklıkla yoğurt tüketmeye başlamıştır.

Peynir çeşitleri

Tüm çocukların % 94.2’sinin peynir tüketimi artmıştır. Tüm çocukların % 18.4’ü daha önce hiç peynir tüketmezken kampanya sonrasında her gün tüketmeye başlamıştır. Tüm çocukların % 45.4’ü, peyniri seyrek (ayda 1 kereden daha az) tüketirken veya hiç tüketmezken her gün tüketmeye başlamıştır.

Kurubaklagil
Tüm çocukların % 87.6’sının kurubaklagillerden (nohut, fasulye, mercimek vs.) yapılan yemekleri tüketimi artmıştır. Tüm çocukların % 3’ü daha önce hiç kurubaklagil tüketmezken kampanya sonrasında tüketmeye başlamıştır. Tüm çocukların % 13’ü, kurubaklagil yemeklerini seyrek (ayda 1 kereden daha az) tüketirken veya hiç tüketmezken daha sıklıkla tüketmeye başlamıştır.

Kuru meyve
Tüm çocukların % 98.8’inin kuru meyve tüketimi artmıştır. Tüm çocukların % 87’si daha önce hiç kuru meyve tüketmezken kampanya sonrasında tüketmeye başlamıştır. Tüm çocukların % 92.8’i, kuru meyveyi seyrek (ayda 1 kereden daha az) tüketirken veya hiç tüketmezken daha sıklıkla tüketmeye başlamıştır.

Ekmek ve türevleri
Çocukların % 94.4’ünde her gün ekmek tüketimi olduğu görülmektedir. Tüketim alışkanlıklarında önemli bir değişiklik görülmemiştir.

Pirinç ve bulgur
Tüm çocukların % 90.8’inin pirinç ve bulgur yemekleri tüketimi artmıştır. Tüm çocukların % 3.2’si daha önce hiç pirinç ve bulgur yemeklerini tüketmezken kampanya sonrasında tüketmeye başlamıştır.

Makarna ve erişte
Tüm çocukların % 76.8’inin makarna ve erişte tüketimi artmıştır. Tüm çocukların % 0.8’i daha önce hiç makarna ve erişte tüketmezken veya seyrek tüketirken (ayda 1 kereden az) kampanya sonrasında tüketmeye başlamıştır

Sütlü tatlı
Tüm çocukların % 92.6’sının sütlü tatlı tüketimi artmıştır. Tüm çocukların % 45.6’sı daha önce hiç sütlü tatlı tüketmezken kampanya sonrasında tüketmeye başlamıştır. Tüm çocukların % 83.8’i daha önceden hiç sütlü tatlı tüketmezken veya seyrek tüketirken (ayda 1 kereden az) daha sıklıkla tüketmeye başlamıştır.

PROJE ANKET SONUÇLARI (2010)Toplam çocuk sayısı: 500

Kız çocuk sayısı: 252
Erkek çocuk sayısı: 248

Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı değişimi
- Tüm erkek çocukların boyu ortalama 6.3 cm uzadı. Vücut ağırlığı ortalama 2.8 kg arttı.
- Tüm kız çocukların boyu ortalama 5.9 cm uzadı. Vücut ağırlığı ortalama 2.9 kg arttı.
- Tüm çocukların boyları ortalama 6.1 cm uzadı. Vücut ağırlığı 2.8 kg arttı.

Son 1 aylık sağlık durumu
- Tüm çocukların % 43’ü son bir ayda herhangi bir sağlık sorunu yaşamadı.

Öğün sayısında artış ve toplam öğün sayısındaki değişim
- Bir yıl boyunca tüm çocukların % 92.5’inin günlük öğün sayısı arttı.
- Bir yıl boyunca kız çocuklarının % 93.6’sının günlük öğün sayısı arttı.
- Bir yıl boyunca erkek çocukların % 91.4’ünün günlük öğün sayısı arttı.
- Proje öncesinde tüm çocukların günde ortalama öğün sayısı üç iken, projenin başlamasıyla günlük öğün ortalaması 4.5 oldu.

Okul başarı durumu
- Tüm kız çocukların % 81.6’sı okulda başarılı iken, erkek çocukların % 77.4’ünün başarılı olduğu görüldü.


DÜZENLİ BAĞIŞÇIMIZ OLUN
Bağış Kanalları, Bağış Türleri ve Bağışçılarımız Hakkında Detaylı Bilgi

Bu site içerisinde bulunan içeriklerin kullanım hakkı Toçev'e aittir.
Her hakkı saklıdır © 2017 Toçev.