İlk olarak 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde gözlemlenen SARS-CoV-2 ya da toplumdaki karşılığıyla COVID – 19 virüsü üç ay gibi hızlı bir sürede yayılarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020 tarihinde global bir pandemi olarak tanımladığı bu yeni tip koronavirüs, yalnızca sağlığı tehdit eden bir unsur değil aynı zamanda insanların sosyal yaşamlarını tümüyle değiştiren, toplumsal ölçüde psikolojik, sosyolojik ve ekonomik sonuçlara sahip yeni bir fenomen haline gelmiştir.

COVID – 19 pandemisinin uzun vadeli toplumsal ve küresel sonuçlarını değerlendirmek için henüz çok erken olsa da gözle görünür etkilere değinmek hem mevcut yönetmeliklerin iyileştirilmesi hem de toplumun her kesiminin gerekli hizmeti alabilmesi açısından önemlidir. Özellikle ülkemizdeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, ekonomik zorluklar ve altyapı eksiklikleri hızlı geçiş sürecine yönelik adaptasyonu oldukça zorlaştırmıştır. Bu sebeple, yapılan araştırmalarla pandeminin toplumsal etkileri araştırıldığında, ekonomik açıdan yeni krizlerin doğduğu ve var olan krizlerin derinleştiği, toplum yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte yaşadıkları zorlukların arttığı ve bu zorlukları aşmak için yeni çözüm yolları ürettikleri ortaya çıkmıştır. Özellikle dezavantajlı grupların ve sivil toplum yararına çalışan kurumların pandeminin getirdiği sonuçlarla beraber en çok etkilenen kesimlerden biri olduğu yapılan araştırmalar kapsamında öngörülebilir.

Bu dönemde ailelerin ve çocukların yaşadığı ve hissettiği deneyimler ile birlikte TOÇEV’in bu deneyimler üzerinde yarattığı etkiyi görebilmek için TOÇEV Covid – 19 Etki Raporunu indirebilirsiniz.

ANAHTAR KELİMELER: pandemi, covid 19, kovid 19, pandemi ve eğitim, pandemi ve STK, salgın, TOÇEV rapor
Raporu indirmek için;