Dünyada 2,2 milyarı çocuk olmak üzere 7 milyardan fazla insan yaşamakta olup, milyonlarca çocuk ve genç ebeveyn bakımından yoksun ya da kaybetmek üzeredir.Dahası 570 milyondan fazla çocuk yoksulluk içindeyken (günde 1.25 ABD dolarından daha azıyla) 150 milyon çocuk bir ya da her iki ebeveynini de kaybetmiştir. 220 milyon çocuk ise risk altındadır”

Çocukları özellikle de risk altındaki çocukları konuşurken referans noktasının çocuk hakları olduğunun unutulmaması çok önemlidir. Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiş uluslararası bir sözleşmedir.

Sözleşmeye göre taraf devletler çocuğun tüm sorumluluğunu üstlenmektedirler. Çocuk Hakları Sözleşmesi halen var olan en geniş uluslararası kabul görmüş ve katılımlı sözleşmedir.

Daha fazlası ve detaylar için Türkiyedeki Risk Altındaki Çocuklar Raporu'nu indirebilirsiniz.