Gönüllüyüzbiz, bireylerin varolduğu topluma ve dünyaya katkıda bulunma arzusunu "gönüllü" olarak eyleme dönüştürebilmesine "gönüllü" olarak katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.
"Gönüllüyüzbiz" bağış gibi maddi katkıların dışında, yaşadığı topluma gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen bireyleri, içerik, zaman ve yöntem konusunda harekete geçmelerine olanak sağlayarak bir araya getiren dijital bir platformdur.